SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zapisovateľka miestnej komisie 2022

 20.07.2022

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v Buclovanoch

V súlade s § 169 ods. 6 zákona  č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vymenovaná za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Buclovanoch

Adela Halžová

Buclovany 25, 08643 Koprivnica

tel.: 0907627696

mail: obecbuclovany@gmail.com

Podľa § 171  a  § 176  zákona  č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce Buclovany sa doručujú zapisovateľke mestskej volebnej komisie najneskoršie  60 dní pred konaním volieb, to je do 30.08.2022 do  24:00 hodiny.

Politické strany odovzdajú prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne na Obecnom úrade v Buclovanoch počas úradných hodín.


Zoznam aktualít: