SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Vytriedonosť v obci rok 2022

 22.02.2023

                                              OBEC BUCLOVANY, Buclovany 19, 086 43 p. Koprivnica

IČO: 00321915

   Príloha: Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 2022

                                                                                         V Buclovanoch  22.02.2023

                                                 

                                                 OBEC BUCLOVANY

              Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia  za kalendárny  rok 2022

        Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie

odpadov a o zmene  a doplnení zákona č.587/2OO4 Z .z. o Environmentálnom fonde a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do

28. februára príslušného kalendárneho roka  informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych

odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny  rok  2022  je  78,45 %.

                                                                              Mgr. Michaela Sabolová

                                                                                     starostka obce


Zoznam aktualít: