Aktuality

Počet poslancov a obvodov v obci Buclovany

 20.07.2022

Obec - mesto - mestská časť1)

BUCLOVANY

OZNÁMENIE2)

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné - Mestské - Miestne1) zastupiteľstvo v

Buclovanoch

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č.

80/2022

 zo dňa

18.7.2022

určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1)

zastupiteľstvo v

Buclovanoch

bude mať

5

 poslancov, ktorí sa budú voliť v

1

volebných obvodoch.

V

Buclovanoch

dňa

19.7.2022

podpis

odtlačok pečiatky obce
(mesta, mestskej časti)1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Oznámenie sa môže vyhotoviť osobitne pre každý volebný obvod.

1 2 3 4 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár