Verejná úradna tabuľa

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.

 11.12.2019

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR v roku 2020

v obci Buclovany

                                                          obecbuclovany@stonline.sk

 - E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020

- Elektronická adresa ( e-mailová ) na doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020

                                     poštovú adresu na doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020

                                                                       Obec Buclovany

                                                                       Buclovany 19

                                                                        08643 Koprivnica

Sčítanie obyvateľstva2021
04 / 02 / 2021

Sčítanie obyvateľstva2021

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.


1 2 3 4 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár