Verejná úradna tabuľa

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Buclovany

 24.01.2019

Obec Buclovany oznamuje, že pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je zriadená emailová adresa:

obecbuclovany@stonline.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce  Buclovany v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb

 do 11. 02. 2019.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár