Verejná úradna tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí zoznam poslancov

 03.10.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného  zastupiteľstva

v Buclovanoch

Obec Buclovany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1. Jana Bindasová, 52, SZČO, SMER – sociálna demokracia

2. Milan Katuščák, 48, SZČO, SMER – sociálna demokracia

3. Slavka Katuščaková, 48, SZČO, SMER – sociálna demokracia

4. Miroslav Kucharik, 30, Möbelix, s. r. o.,  SMER – sociálna demokracia

5. Stanislav Novák, 49, Robotník,  Sloboda a Solidarita

6. Matúš Ondusko, 34, živnostník, Slovenská národná strana

7. Lukáš Remeta, 27, SZČO, nezávislý

8. Miroslav Sabol, Ing., predseda družstva a starosta obce, nezávislý

.

Vo volebnom obvode sa volí .......5...... poslancov.

V

Buclovanoch

Dátum:

17.09.20182) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár