Verejná úradna tabuľa

Doručovanie oznámení o delogovaní člena do miestnej volebnej komisie obecbuclovany@stonline.sk

 24.08.2018

Obec Buclovany oznamuje, že pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je zriadená emailová adresa:

obecbuclovany@stonline.sk

Do miestnej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, čo je 11.septembra 2018.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, čo je 11. októbra 2018.

                                                                                                                                                    Ing. Miroslav Sabol

                                                                                                                                                         starosta obce

1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár